BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP.
Dùng chung cho tất cả nhà máy trong nước và ngoài nước đạt chuẩn.

 • Ống tròn:
 • Tròn Trơn:
 • Vuông Đặc:
 • HCN Đặc:
 • Cây Đặc Lục Giác:
 • Thanh La:
 • Thép Tấm:
 • Hộp Vuông Chất Lượng Cao:
 • Hộp CN Chất Lượng Cao:
 • Hộp Vuông Nhập Khẩu:
 • Hộp CN Nhập Khẩu:

* Ghi chú:

 • Tiêu chuẩn cao là các nhà máy có chứng chỉ và thương hiệu.
Liên hệ
0941885222