* Danh sách: Thép Tấm ( ANHHOA-st ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 ANHHOA-st
2 Sản phẩm test ANHHOA-st
3 Cancel ANHHOA-st
4 Thép tấm 6x1500x12000 SS400 ANHHOA-st
5 Thép hình H175x175x7.5x11x12000 ANHHOA-st

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222