* Danh sách: Thép Tấm ( Nguyễn Minh ) 3 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép vuông đen 40x40x0.9x6000 Nguyễn Minh
2 Thép Vuông đen 50x50x4x6000 Nguyễn Minh
3 Thép tấm 4x160x180 SS400 Nguyễn Minh

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222