* Danh sách: Thép Tấm ( Formosa ) 11 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 THÉP TẤM 2x1250x2500 Formosa
2 THÉP TẤM 2x1250x6000 Formosa
3 Thép tấm 1.2x1220x2400 SS400 Formosa
4 Thép tấm 6x1500x6000 Formosa
5 Thép tấm 2x1250x3100 Formosa
6 Thép tấm 12x1500x12000 Q345 Formosa
7 Thép tấm 6x1500xC Q345 Formosa
8 Thép tấm 3x1500x4300 A572 Formosa
9 Thép tấm 10x1500x2800 Q345 Formosa
10 Thép tấm 10x1500x2920 Q345 Formosa
11 Thép xây dựng D10 x cuộn Formosa Formosa

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222