* Danh sách: Thép Tấm ( VN ) 6 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép La 2x365x1930 VN
2 Thép La 2x365x2330 VN
3 Thép La 3x715x2000 VN
4 Thép tấm 2x1250x3000 SPHC VN
5 Thép tấm 2x1250x2800 SPHC VN
6 La dẻo 3lix25 VN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222