* Danh sách: Thép Tấm ( HÀN QUỐC ) 1 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 THÉP TẤM SS400 12x1500x6000 HÀN QUỐC

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222