* Danh sách: Thép Xây Dựng ( VINAKYOEI ) 3 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 thép Tròn Trơn D14x6000 VINAKYOEI
2 Thép Tròn Trơn D16x6000 VINAKYOEI
3 Tròn phi D20x6000 VINAKYOEI

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222