* Danh sách: Thép Xây Dựng ( POMINA ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép gân 10 SD295 - 11m7 Pomina POMINA
2 Thép gân 14 CB300 - 11m7 Pomina POMINA
3 Thép gân 16 SD295 - 11m7 Pomina POMINA
4 Thép gân 18 CB300 - 11m7 Pomina POMINA
5 Thép gân D25 CB300 - 11m7 Pomina POMINA
6 Thép gân 20 CB300 - 11m7 Pomina POMINA
7 Thép cuộn D8 Pomina POMINA
8 Thép cuộn D6 Pomina POMINA

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222