* Danh sách: Thép Xây Dựng ( HOAPHAT-BD ) 12 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép Phi 6 x cuộn Hoaphat HOAPHAT-BD
2 Thép Phi 8 x cuộn Hoaphat HOAPHAT-BD
3 Thép gân Phi 10 Gr40 - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
4 Thép gân Phi 12 CB300v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
5 Thép gân Phi 14 CB300v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
6 Thép gân Phi 16 Gr40 - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
7 Thép gân Phi 18 CB300v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
8 Thép gân Phi 20 CB300v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
9 Thép gân Phi 22 CB400v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
10 Thép gân Phi 25 CB400v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
11 Thép gân Phi 28 CB400v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD
12 Thép gân Phi 32 CB400v - 11m7 hoaphat HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222