* Danh sách: Phụ Kiện ( Trung Quốc ) 107 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Co hàn DN 250x6.35 SCH20 Trung Quốc
2 Co hàn DN90 SCH20 TQ Trung Quốc
3 Co Hàn DN90xSch20 TQ Trung Quốc
4 Mặt bích PN16 DN100 Trung Quốc
5 Mặt bích PN16 DN150 Trung Quốc
6 Mặt bích PN16 DN200 Trung Quốc
7 Bản mã 100x100x5 Trung Quốc
8 Co hàn 90* D34 Trung Quốc
9 Co hàn 90* D60 Trung Quốc
10 Co hàn 90* D76 Trung Quốc
11 Co hàn 90* D141 Trung Quốc
12 Co hàn 90* D90 Trung Quốc
13 Tê giảm D90/76 Trung Quốc
14 Bầu giảm D76/60 Trung Quốc
15 Bầu giảm D90/60 Trung Quốc
16 Tê hàn SCH40 DN50 D60 Trung Quốc
17 Mặt bích JIS 10K DN300 D324 Trung Quốc
18 Mặt bích (BS) PN16 DN125 D141 Trung Quốc
19 Mặt bích (BS) PN16 DN80 90 Trung Quốc
20 Tê hàn SCH40 DN15 D21 Trung Quốc
21 Mặt bích JIS 10K DN50 60 Trung Quốc
22 Tê giảm hàn SCH40 DN50/15 D60/21 Trung Quốc
23 Mặt bích (BS) PN16 DN40 49 Trung Quốc
24 Tê giảm hàn SCH40 DN40/15 D49/21 Trung Quốc
25 Mặt Bích JIS 10K DN80 D90 Trung Quốc
26 Mặt bích mù (BS) PN16 DN80 Trung Quốc
27 Mặt Bích JIS 10K DN40 D49 Trung Quốc
28 Mặt bích mù (BS) PN16 DN40 Trung Quốc
29 Bầu giảm hàn SCH40 DN25/15 34/21 Trung Quốc
30 Co hàn SCH40 DN80 D90 Trung Quốc
31 Co hàn SCH40 DN65 KẼM D76 Trung Quốc
32 Mặt Bích (BS) PN16 DN50 D60 Trung Quốc
33 Co hàn SCH40 DN50 D60 Trung Quốc
34 Co hàn SCH40 DN40 D49 Trung Quốc
35 Co hàn SCH40 DN15 D21 Trung Quốc
36 Co hàn SCH40 DN125 D141 Trung Quốc
37 Co ren DN50 D60 Trung Quốc
38 Co ren DN40 D49 Trung Quốc
39 Co hàn SCH40 DN25 D34 Trung Quốc
40 Bầu giảm hàn SCH40 DN100/80 114/90 Trung Quốc
41 Bầu giảm hàn SCH40 DN65/40 76/49 Trung Quốc
42 Tê hàn SCH40 DN125 D141 Trung Quốc
43 Tê hàn SCH40 DN80 D90 Trung Quốc
44 Tê hàn SCH40 DN40 D49 Trung Quốc
45 Tê hàn SCH40 DN25 D34 Trung Quốc
46 Bầu giảm ren DN50/20 D60/27 Trung Quốc
47 Bầu giảm ren DN25/20 D34/27 Trung Quốc
48 Bầu giảm ren DN25/15 D34/21 Trung Quốc
49 Bầu giảm ren DN20/15 D27/21 Trung Quốc
50 Rắc co ren DN50 D60 Trung Quốc
51 Rắc co ren DN40 D49 Trung Quốc
52 Rắc co ren DN25 D34 Trung Quốc
53 Rắc co ren DN20 D27 Trung Quốc
54 Rắc co ren DN15 D21 Trung Quốc
55 Măng xông ren (trong) DN50 D60 Trung Quốc
56 Măng xông ren (trong) DN40 D49 Trung Quốc
57 Măng xông ren (trong) DN25 D34 Trung Quốc
58 Măng xông ren (trong) DN20 D27 Trung Quốc
59 Măng xông ren (trong) DN15 D21 Trung Quốc
60 Kép hai đầu ren (ngoài) DN50 D60 Trung Quốc
61 Kép hai đầu ren (ngoài) DN40 D49 Trung Quốc
62 Kép hai đầu ren (ngoài) DN25 D34 Trung Quốc
63 Kép hai đầu ren (ngoài) DN20 D27 Trung Quốc
64 Kép hai đầu ren (ngoài) DN15 D21 Trung Quốc
65 Nút bịt ren (ngoài) DN25 D34 Trung Quốc
66 Nút bịt ren (ngoài) DN20 D27 Trung Quốc
67 Nút bịt ren (ngoài) DN15 D21 Trung Quốc
68 Bầu lệch tâm SCH40 DN80/50 D90/D60 Trung Quốc
69 Nắp bịt ren (trong) DN25 D34 Trung Quốc
70 Nắp bịt ren (trong) DN20 D27 Trung Quốc
71 Bầu lệch tâm SCH40 DN125/80 D141/D90 Trung Quốc
72 Nắp bịt ren (trong) DN15 D21 Trung Quốc
73 Bầu lệch tâm SCH40 DN100/80 D114/D90 Trung Quốc
74 Bầu lệch tâm SCH40 DN125/50 D141/D60 Trung Quốc
75 Bầu lệch tâm SCH40 DN40/15 D49/D21 Trung Quốc
76 Bầu lệch tâm SCH40 DN25/15 D34/D21 Trung Quốc
77 Mặt Bích JIS 10K DN125 D141 Trung Quốc
78 Mặt Bích JIS 10K DN25 D34 Trung Quốc
79 Mặt Bích JIS 10K DN15 D21 Trung Quốc
80 Co Ren DN25 D34 Trung Quốc
81 Co Ren DN20 D27 Trung Quốc
82 Co Ren DN15 D21 Trung Quốc
83 Tê Ren đều DN50 D60 Trung Quốc
84 Tê Ren đều DN40 D49 Trung Quốc
85 Tê Ren đều DN25 D34 Trung Quốc
86 Tê Ren đều DN20 D27 Trung Quốc
87 Tê Ren đều DN15 D21 Trung Quốc
88 Tê ren giảm DN50/40 D60/49 Trung Quốc
89 Tê ren giảm DN50/20 D60/27 Trung Quốc
90 Tê ren giảm DN50/15 D60/21 Trung Quốc
91 Tê ren giảm DN25/15 D34/21 Trung Quốc
92 Tê ren giảm DN20/15 D27/21 Trung Quốc
93 Bầu giảm ren DN50/40 D60/49 Trung Quốc
94 Co hàn SCH40 DN80 KẼM D90 Trung Quốc
95 Co hàn SCH40 DN65 KẼM D76 Trung Quốc
96 Co hàn SCH40 DN50 KẼM D60 Trung Quốc
97 Co hàn SCH40 DN40 KẼM D49 Trung Quốc
98 Co hàn SCH40 DN15 KẼM D21 Trung Quốc
99 Mặt bích JIS 10K DN50 D60 Trung Quốc
100 Mặt bích (BS) PN16 DN80 D90 Trung Quốc
101 Mặt bích (BS) PN16 DN40 D49 Trung Quốc
102 Bầu giảm hàn SCH40 DN125/50 D141/D60 Trung Quốc
103 Bầu giảm hàn SCH40 DN40/15 D49/D21 Trung Quốc
104 Tê ren giảm DN50/25 D60/34 Trung Quốc
105 Ống lốc 300x8x1100 chấn từ tấm Trung Quốc
106 Ống lốc 300x8x900 chấn từ tấm Trung Quốc
107 Ống lốc 300x8x700 chấn từ tấm Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222