* Danh sách: Phụ Kiện ( VN ) 9 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 kẽm gai VN
2 Cùm U D34 DN25 VN
3 Cùm U D76 DN65 VN
4 Cùm U D60 DN50 VN
5 Hàng phụ kiện (CO.mặt bích) VN
6 Hàng phụ kiện (CO inox.Tê hàn.) VN
7 Co hàn 90*D49 VN
8 Vuông xoắn 6x6x1000 VN
9 Co hàn 90*D42 VN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222