* Danh sách: Phụ Kiện ( MLSA ) 7 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Co thép 90o đúc DN25 SCH40 MLSA
2 Co thép 90o đúc DN50 SCH40 MLSA
3 Co thép 90o đúc DN100 SCH40 MLSA
4 Co thép 90o đúc DN150 SCH40 MLSA
5 Co hàn 90o DN150x7.11 SCH40 inox304 MLSA
6 Co hàn 90o DN200x8.18 SCH40 inox304 MLSA
7 Nối kẽm 2 đầu ren ngoài DN25x100 MLSA

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222