* Danh sách: Vuông Đặc ( Trung Quốc ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Vuông đặc 35x35x6000 Trung Quốc
2 Vuông đặc 40x40x6000 Trung Quốc
3 Vuông đặc 20x20x6000 Trung Quốc
4 Thép vuông đặc 40x40x4000 Trung Quốc
5 Vuông đặc 50x50x6000 Trung Quốc
6 Vuông đặc 32x32x6000 Trung Quốc
7 Vuông đặc 30x30x6000 Trung Quốc
8 Vuông đặc 40x40x2950 Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222