* Danh sách: Thép hình I 92 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình H 100x100x6x8x6000 PS POSCO
2 Thép hình I 100x52x4.0x3.2x6 ACHAU
3 Thép hình I 100x52x4x3.2x6000 ANKHANH
4 Thép hình I 120x60x6.5x4.4x6 ACHAU
5 Thép hình I 120x60x6.5x4.4x6000 AKS ANKHANH
6 Thép hình H 125x125x6.5x9x12000 PS POSCO
7 Thép hình I 148x100x6x9x12000 POSCO
8 Thép hình H 150x150x7x10x12000 PS POSCO
9 Thép hình I 150x75x5x7x12000 PS POSCO
10 Thép hình I 150x75x5x7x6000 PS POSCO
11 Thép hình I 150x75x5x7x12 An Khánh ANKHANH
12 Thép hình I 150x75x5x7x12 (âm) ANKHANH
13 Thép hình I 150x75x5x7x6000 AKS ANKHANH
14 Thép hình I 150x75x5x7x6 (âm) ANKHANH
15 Thép hình I 175x175x7.5x11x12000 POSCO
16 Thép hình H 194x150x6x9x12000 POSCO
17 Thép hình I 198x99x4.5x7x12000 PS POSCO
18 Thép hình I 198x99x4.5x7x6000 PS POSCO
19 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 PS POSCO
20 Thép hình I 200x100x5.5x8x6000 PS POSCO
21 Thép hình H 200x200x8x12x12000 PS POSCO
22 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 ANKHANH
23 Thép hình I 244x175x7x11x12000 POSCO
24 Thép hình I 248x124x5x8x12000 POSCO
25 Thép hình I 248x124x5x8x6000 PS POSCO
26 Thép hình I 250x125x6x9x12000 PS POSCO
27 Thép hình I 250x125x6x9x6000 PS POSCO
28 Thép hình H 250x250x9x14x12000 PS POSCO
29 Thép hình I 294x200x8x12x12000 POSCO
30 Thép hình I 298x149x5.5x8x12000 POSCO
31 Thép hình I 298x149x5.5x8x6000 POSCO
32 Thép hình I 300x150x6.5x9x12000 PS POSCO
33 Thép hình I 300x150x6.5x9x6000 PS POSCO
34 Thép hình I 346x174x6x9x12000 POSCO
35 Thép hình I 346x174x6x9x6000 PS POSCO
36 Thép hình I 350x175x7x11x12000 PS POSCO
37 Thép hình I 350x175x7x11x6000 PS POSCO
38 Thép hình I 396x199x7x11x12000 POSCO
39 Thép hình I 396x199x7x11x6000 POSCO
40 Thép hình I 400x200x8x13x12000 PS POSCO
41 Thép hình I 400x200x8x13x6000 POSCO
42 Thép hình I 446x199x8x12x12000 POSCO
43 Thép hình I 446x199x8x12x6000 POSCO
44 Thép hình I 450x200x9x14x12000 PS POSCO
45 Thép hình I 450x200x9x14x6000 POSCO
46 Thép hình I 496x199x8x12x12000 POSCO
47 Thép hình I 500x200x10x16x12000 PS POSCO
48 Thép hình I 500x200x10x16x6000 POSCO
49 Thép hình I 596x199x10x15x12000 POSCO
50 Thép hình I 596x199x10x15x6000 POSCO
51 Thép hình I 600x200x11x17x12000 POSCO
52 Thép hình I 600x200x11x17x6000 POSCO
53 Thép hình I 700x300x13x24x12000 PS POSCO
54 Thép hình I 700x300x13x24x6000 POSCO
55 Thép hình I 300x150x6.5x9x12m(36.7kg/m) POSCO
56 Thép I100x55x3.6x6000 AKS ANKHANH
57 Thép hình I 150x75x5x7x6000 TQ Trung Quốc
58 Thép hình I 198x99x4.5x7x12000 TQ Trung Quốc
59 Thép hình I 200xND AKS ANKHANH
60 Thép hình I 250x125x6x9x12000 Trung Quốc Trung Quốc
61 Thép hình I 250x125x6x9x6000 TQ Trung Quốc
62 Thép hình I 450x200x9x14x12000 TQ Trung Quốc
63 Thép hình I 600x200x11x17x12000 TQ Trung Quốc
64 Thép hình I 250x125x6x9x12 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
65 Thép hình I 300x150x6.5x9x12000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
66 Thép hình I 150x75x5x7x6000 TIS TISCO
67 Thép hình I 120x64x3.8x6000 Trung Quốc
68 Thép hình I 350x175x7x11x12000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
69 Thép hình I 300x150x6.5x6000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
70 Thép hình I 250x125x6x9x6000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
71 Thép hình I 100x52x4x3.2x6000 TQ Trung Quốc
72 Thép hình I 200x100x5.5x8x6 An Khánh ANKHANH
73 Thép hình I120x64x3.8x6 VINAONE
74 Thép hình I 496x199x9x14x12000 PS POSCO
75 Thép hình I 800x300x14x26x12000 Trung Quốc
76 Thép hình I 150x75x5x7x12000 HYUNDAI
77 Thép hình I 150x75x5x7x6000 HYUNDAI
78 Thép hình I 198x99x4.5x7x12000 HYUNDAI
79 Thép hình I 198x99x4.5x7x6000 HYUNDAI
80 Thép hình I 120x55x45x6.5x6000 VNO VINAONE
81 Thép hình I 100x55x4x3.6x6000 Trung Quốc
82 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 (Cũ, cong) POSCO
83 Thép hình I 250x125x6x9x6000 Trung Quốc (củ, cong) Trung Quốc
84 Thép hình I 250x125x6x9x3600 TQ (thanh lý) Trung Quốc
85 Thép hình I 500x200x10x16x12000 Trung Quốc
86 Thép hình I 250x125x6x9x1200 TQ Trung Quốc
87 Thép hình I 198x99x4.5x7x6000 HÀN QUỐC
88 Thép hình I 496x199x8x12x6000 POSCO
89 Thép hình I 200x100x55x8x12000 hyndai cancel POSCO
90 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 Huyndai HÀN QUỐC
91 Thép hình I 300x150x6.5x9x12000 hq HYUNDAI
92 Thép hình V 50x50x4.0 chấn từ tấm SS400 (mạ kẽm) Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222