* Danh sách: Thép hình I ( Alliance Steel (M) Sdn Bhd ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình I 250x125x6x9x12 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
2 Thép hình I 300x150x6.5x9x12000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
3 Thép hình I 350x175x7x11x12000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
4 Thép hình I 300x150x6.5x6000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
5 Thép hình I 250x125x6x9x6000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222