* Danh sách: Thép hình I ( HÀN QUỐC ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình I 198x99x4.5x7x6000 HÀN QUỐC
2 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 Huyndai HÀN QUỐC

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222