* Danh sách: Thép hình U ( DAIVIET ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình U 100x45x3.4x6000 (35kg) DVS DAIVIET
2 Thép hình U 100x46x4.5x6000 (45kg) DVS DAIVIET
3 Thép hình U 100x48x4.2x5x6000 (40kg) DVS DAIVIET
4 Thép hình U 100x45x4x4x6000 (34kg) DVS DAIVIET
5 Thép hình U 100x45x4.2x5x6000 DVS DAIVIET
6 Thép hình U 100x46x4.5x6(45kg) (Nhúng kẽm) DAIVIET
7 Thép hình U 80x40x3.4x5x6000 DVS DAIVIET
8 Thép hình U 120x50x4.5x6000 DVS DAIVIET

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222