* Danh sách: Thép hình U ( TISCO ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình U 160x64x5x8.4x12000 TIS TISCO
2 Thép hình U 160x64x5x8.4x6000 TIS TISCO
3 Thép hình U 100x46x4.8x7.6x6000 TIS TISCO
4 Thép hình U 120x52x4.8x7.8x6000 TIS TISCO
5 Thép hình U 160x64x5x8.4x6000 TIS cancel TISCO

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222