* Danh sách: Thép hình U ( HÀN QUỐC ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình U 380x100x10.5x16x12000 HÀN QUỐC
2 Thép Hình U 200x90x8x13.5x6000 HÀN QUỐC

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222