* Danh sách: Thép hình V ( Trung Quốc ) 21 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình V 80x80x6x6000 Trung Quốc
2 Thép hình V 100x100x8x6000 TQ Trung Quốc
3 Thép hình V 150x150x15x6000 TQ Trung Quốc
4 Thép hình V 150x150x15x12000 TQ Trung Quốc
5 Thép hình V 65x65x6x6000 TQ Trung Quốc
6 Thép hình V 200x200x15x2000 TQ Trung Quốc
7 Thép hình V 200x200x20x12000 TQ Trung Quốc
8 Thép hình V 40x40x4x6000 Trung Quốc
9 Thép hình mạ kẽm V 63x63x5x6000 Trung Quốc
10 Thép hình V 120x120x8x12000 Trung Quốc
11 Thép hình V 80x80x8x6000 TQ Trung Quốc
12 Thép hình V 75x75x8x12000 Trung Quốc
13 Thép hình V 100x100x10x12000 TQ Trung Quốc
14 Thép hình V 130x130x12x6000 TQ Trung Quốc
15 Thép hình V 120x120x12x6000 TQ Trung Quốc
16 Thép hình V 63x63x5x6000 TQ Trung Quốc
17 Thép hình V 130x130x12x12000 TQ Trung Quốc
18 Thép hình V 75x75x9x6000 TQ Trung Quốc
19 Thép hình V 130x130x10x12000 TQ Trung Quốc
20 Thép Chấn V 63x63x10x1950 Trung Quốc
21 Thép hình V 63x63x6.0x6000 TQ Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222