* Danh sách: Thép hình V ( VN ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình V 50x50x5x6000 Tungho VN
2 Thép hình V 40x40x3x6000 TH VN
3 Thép hình V 50x50x5x6000 QT 20.5kg-23.5kg VN
4 Thép hình V 63x63x6x6000 QT 31kg-34kg VN
5 Thép hình V 63x63x5x6000 QT 25kg-31kg VN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222