* Danh sách: Thép hình V ( Quang Thắng ) 6 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình V 30x30x2.0x6000 QT 4.8kg-6.5kg Quang Thắng
2 Thép hình V 40x40x2.0x6000 QT 7kg-8.5kg Quang Thắng
3 Thép hình V 50x50x3.0x6000 QT 12kg-15kg Quang Thắng
4 Thép hình V 40x40x3.0x6000 QT 8.5kg-12.5kg Quang Thắng
5 Thép hình V 30x30x3.0x6000 QT 6.5kg-8kg Quang Thắng
6 Thép hình V 40x40x4.0x6000 QT 12.5kg-14.5kg Quang Thắng

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222