* Danh sách: Thép hình H ( Trung Quốc ) 15 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình H 100x100x6x8x12000 TQ Trung Quốc
2 Thép hình H 150x150x7x10x12000 TQ Trung Quốc
3 Thép hình H 200x200x8x12x12000 TQ Trung Quốc
4 Thép hình H 200x200x8x12x6000 TQ Trung Quốc
5 Thép hình H 300x300x10x15x12000 TQ Trung Quốc
6 Thép hình H 340x250x9x14x12000 TQ Trung Quốc
7 Thép hình H 250x2000 TQ Trung Quốc
8 Thép hình H 350x350x12x19x12000 TQ Trung Quốc
9 Thép hình H 350x350x12x19x6000 TQ Trung Quốc
10 Thép hình H 175x175x7.5x11x12000 Trung Quốc
11 Thép I 900x300x16x28x12000 TQ Trung Quốc
12 Thép hình H400x400x13x21x6000 TQ Trung Quốc
13 Thép hình H 300x300x10x15x6000 TQ Trung Quốc
14 Thép hình H 400x400x13x21x12000 TQ Trung Quốc
15 Thép Hình H 350x350x12x19x11800 TQ Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222