* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( Nguyễn Minh ) 12 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 13x26x1.1x6000 Nguyễn Minh
2 Hộp kẽm 40x80x1.4x6000 Nguyễn Minh
3 Hộp kẽm 30x60x1.4x6000 Nguyễn Minh
4 Thép hộp kẽm 25x50x2.3x6 Nguyễn Minh
5 Hộp kẽm 30x60x1.5x6000 Nguyễn Minh
6 Hộp kẽm 50x100x1.75x6000 Nguyễn Minh
7 Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.8x6000 Nguyễn Minh
8 Thép hộp mạ kẽm 25x25x2x6000 Nguyễn Minh
9 Hộp kẽm 30x60x2x6000 Nguyễn Minh
10 Hộp đen 25x50x2x6000 Nguyễn Minh
11 Hộp kẽm 40x80x1.2x6000 Nguyễn Minh
12 Vuông kẽm 30x30x1.2x6m Nguyễn Minh

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222