* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( TONDONGA ) 4 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 TONDONGA
2 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 TONDONGA
3 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 TONDONGA
4 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 TONDONGA

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222