* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( PHUXUANVIET ) 16 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 25x50x1.1x6000 PHUXUANVIET
2 Hộp kẽm 30x60x1.1x6000 PHUXUANVIET
3 Hộp kẽm 30x60x1.2x6000 PHUXUANVIET
4 Hộp kẽm 30x60x1.3x6000 PHUXUANVIET
5 Hộp kẽm 50x100x1.3x6000 PHUXUANVIET
6 Hộp kẽm 60x120x1.3x6 PHUXUANVIET
7 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 PHUXUANVIET
8 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 PHUXUANVIET
9 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 PHUXUANVIET
10 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 PHUXUANVIET
11 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 PHUXUANVIET
12 Hộp kẽm 50x100x1.3x4000 PHUXUANVIET
13 Hộp kẽm 50x100x1.3x4500 PHUXUANVIET
14 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 PHUXUANVIET
15 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 PHUXUANVIET
16 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 PHUXUANVIET

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222