* Danh sách: Thép Vuông Mạ Kẽm ( NAMKIM ) 6 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Vuông kẽm 14x14x1.0x6 NAMKIM
2 Vuông kẽm 20x20x1.0x6 NAMKIM
3 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 NAMKIM
4 Vuông kẽm 14x14x0.9x6 NAMKIM
5 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 NAMKIM
6 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 NAMKIM

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222