* Danh sách: Thép Vuông Mạ Kẽm ( PHUXUANVIET ) 7 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Vuông kẽm 25x25x1.1x6 PHUXUANVIET
2 Vuông kẽm 40x40x1.1x6 PHUXUANVIET
3 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 PHUXUANVIET
4 Vuông kẽm 30x30x1.3x6 PHUXUANVIET
5 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 PHUXUANVIET
6 Vuông kẽm 40x40x1.3x6 PHUXUANVIET
7 Hộp kẽm 20x20x1.1x6 PHUXUANVIET

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222