* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( Trung Quốc ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Nhúng 273x6.35x6000 Trung Quốc
2 Ống đúc kẽm D273x4.78x6000 TQ Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222