* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( CTYCP190 ) 4 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm 90x2.5x6000 190 CTYCP190
2 Ống kẽm 90x3.0x6000 190 CTYCP190
3 Ống kẽm 76x2.5x6000 190 CTYCP190
4 Ống kẽm 60x2.0x6000 190 CTYCP190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222