* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( NAmKim ) 1 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm 21x1.4x6000 NK NAmKim

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222