* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( SEAH ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống hàn kẽm D168x4.78x6000 Seah SEAH
2 Ống hàn kẽm D114x3.2x6000 Seah SEAH
3 Ống hàn kẽm D219.1x5.16x6000 Seah SEAH
4 Ống hàn kẽm D219.1x5.56x6000 Seah SEAH
5 Ống kẽm 168x7.11x6000 SEAH SEAH

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222