* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( NAMKIM ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø76x1.1x6 NAMKIM
2 Ống kẽm Ø60x1.1x6 NAMKIM

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222