* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( PHUXUANVIET ) 6 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø21x1.1x6000 PHUXUANVIET
2 Ống kẽm Ø90x1.7x6 PHUXUANVIET
3 Ống kẽm Ø27x1.3x6 PHUXUANVIET
4 Ống kẽm Ø34x1.1x6 PHUXUANVIET
5 Ống kẽm Ø90x1.3x6 PHUXUANVIET
6 Ống kẽm Ø76x1.3x6000 PHUXUANVIET

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222