* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( HOAPHAT-HY ) 1 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm 34x1.6x6000 HP HOAPHAT-HY

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222