* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( VINAONE ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống hàn kẽm D34x1.4x6000(1.35li) VNO VINAONE
2 Ống hàn kẽm D27x1.4x6000 VINAONE
3 Ống kẽm D90x1.4x6000 (1.35li) VNO VINAONE
4 Ống kẽm D114x1.4x6000 VNO VINAONE
5 Ống kẽm 21x1.1x6000 VINAONE
6 Ống kẽm 60x1.4x6000 (1.35li) VINAONE
7 ống kẽm Ø27x1.1x6m VINAONE
8 ống kẽm Ø27x1.2x6m VINAONE

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222