* Danh sách: Thép Vuông đen ( CTYCP190 ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép vuông đen 40x40x2x6 CTYCP190
2 Thép Vuông đen 30x30x2x6 CTYCP190
3 Thép vuông đen 150x150x2.5x6000 CTYCP190
4 Thép vuông đen 100x100x6x6000 CTYCP190
5 Thép vuông đen 60x60x2.5x6000 CTYCP190
6 Vuông đen 75x75x5x6000 CTYCP190
7 Thép vuông đen 60x60x4.0x6000 CTYCP190
8 Thép hộp đen 60x120x4x6000 CTYCP190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222