* Danh sách: Thép Ống Đen ( CTYCP190 ) 8 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép ống đen 27x3x6000 CTYCP190
2 Thép ống đen 34x2x6000 CTYCP190
3 Ống đen 127x5.0x6000 CTYCP190
4 Ống đen 141.3x4.5x6000 CTYCP190
5 Ống đen 168x5.0x6000 CTYCP190
6 Ống đen 219x7.0x6000 CTYCP190
7 Ống đen 191.8x5.0x6000 CTYCP190
8 Ống đen 114.3x4.5x6000 CTYCP190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222