* Danh sách: Thép Ống Đen ( 190 ) 9 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống đen 42x2.0x6000 190 190
2 Ống đen 101.6x3.0x6000 190
3 Vuông đen 100x100x5x6000 190 190
4 Ống đen 27x2.0x6000 190
5 Ống đen 49x5.0x6000 190 190
6 Ống đen 101.6x4.0x6000 190 190
7 Ống đen 114x3.0x6000 190 190
8 Ống đen 76x3.2x6000 190 190
9 Ống đen 90x3.0x6000 190 190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222