* Danh sách: Thép Ống Đen ( HOAPHAT-BD ) 56 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống đen 21x2.5x6000 HOAPHAT-BD
2 Ống đen 27x2.5x6000 HOAPHAT-BD
3 Ống đen D34x3x6000 HOAPHAT-BD
4 Ống đen Ø60x3x6000 HOAPHAT-BD
5 Ống đen Ø219x6x6000 HOAPHAT-BD
6 Ống đen Ø219x6.35x6000 HOAPHAT-BD
7 Ống đen Ø114x3x6000 HOAPHAT-BD
8 Ống đen 34x2.3x6000 HOAPHAT-BD
9 Ống đen D42x3x6000 HOAPHAT-BD
10 Ống đen 60x4x6000 HOAPHAT-BD
11 Thép ống đen 90x3x6000 HOAPHAT-BD
12 Thép ống đen 42x2x6000 HOAPHAT-BD
13 Thép ống đen 60x2x6000 HOAPHAT-BD
14 Ống đen Ø114x2x6000 HOAPHAT-BD
15 Ống đen Ø34x2x6000 HOAPHAT-BD
16 Ống hàn đen D168x3.96x6000 HOAPHAT-BD
17 Ống đen Ø90x2x6000 HOAPHAT-BD
18 Ống đen Ø90x3.2x6000 HOAPHAT-BD
19 Ống đen Ø114x3.5x6000 HOAPHAT-BD
20 Ống đen Ø90x2.5x6000 HOAPHAT-BD
21 Thép ống đen 168x4.78x6000 HOAPHAT-BD
22 Thép ống đen 141x4.78x6000 HOAPHAT-BD
23 Ống đen 90x4x6000 HOAPHAT-BD
24 Ống đen 76x3.6x6000 HOAPHAT-BD
25 Ống đen 49x3.2x6000 HOAPHAT-BD
26 Ống đen 34x2.5x6000 HOAPHAT-BD
27 Hộp đen 50x100x2.5x6000 HOAPHAT-BD
28 Ống đen D76x3x6000 HOAPHAT-BD
29 Thép ống đen 219x3.96x6000 HOAPHAT-BD
30 Ống đen 34x3.2x6000 HOAPHAT-BD
31 Thép ống đen 90x5x6000 HOAPHAT-BD
32 Thép ống đen 114x5x6000 HOAPHAT-BD
33 Thép ống đen 168x6.35x6000 HOAPHAT-BD
34 Ống đen Ø114x5.5x6000 HOAPHAT-BD
35 Ống đen Ø48x2.5x6000 HOAPHAT-BD
36 Ống đen 42x2.5x6000 HOAPHAT-BD
37 Ống đen 27x2.6x6000 HOAPHAT-BD
38 Thép ống đen D76x1.8x6000 HOAPHAT-BD
39 Ống đen D114x3.2x6000 HOAPHAT-BD
40 Ống hàn đen D90x1.8x6000 HP HOAPHAT-BD
41 Ống hàn đen D49x2.5x6000 HOAPHAT-BD
42 Ống đen 34x1.5x6000 HOAPHAT-BD
43 Ống hàn đen D114x4x6000 HP HOAPHAT-BD
44 Ống đen 60x1.8x6000 HOAPHAT-BD
45 Ống đen 76x3.5x6000 HOAPHAT-BD
46 Ống đen 101.6x3.2x6000 HOAPHAT-BD
47 Ống đen 21x2.0x6000 HOAPHAT-BD
48 Ống đen 27x2.0x6000 HOAPHAT-BD
49 Ống đen 49x3.5x6000 HOAPHAT-BD
50 Ống đen 34x3.5x6000 HOAPHAT-BD
51 Ống đen 49x3.0x6000 HOAPHAT-BD
52 Ống đen 42x3.2x6000 HOAPHAT-BD
53 Ống đen 21x1.2x6000 HP HOAPHAT-BD
54 Ống đen 141x3.96x6000 HP HOAPHAT-BD
55 Ống đen 273x6.35x6000 HOAPHAT-BD
56 Ống đen 90x3.5x6000 HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222