* Danh sách: Thép Hộp Đen ( CTYCP190 ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hộp đen 30x60x3x6000 CTYCP190
2 Thép hộp đen 50x100x3.5x6000 CTYCP190
3 Thép hộp đen 30x60x2x6 CTYCP190
4 Hộp đen 100x200x2.5x6000 (190) CTYCP190
5 Hộp đen 30x60x2.5x6000 CTYCP190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222