* Danh sách: Thép Ống Đúc Đen ( Trung Quốc ) 25 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép ống đúc đen 168.3x10.97x6000 Trung Quốc
2 Ống đúc D168x7.11x6000 Trung Quốc
3 Ống đúc D90x5.5x6000 Trung Quốc
4 Ống đúc D60x3.91x6000 Trung Quốc
5 Thép ống đúc D42x3.56x6000 Trung Quốc
6 Thép ống đúc 323 x 10 x 6000 Trung Quốc
7 Thép ống đúc đen D168x5x6000 Trung Quốc
8 Thép ống đúc đen D114x4x6000 Trung Quốc
9 Ống đúc D273x7.8x6000 Trung Quốc
10 Ống đúc D101.6x8.08x6000 Trung Quốc
11 Ống đúc D90x5.49x6000 Trung Quốc
12 Thép ống đúc 76x4x6000 Trung Quốc
13 Ống đúc đen D141x5.0x6000 TQ Trung Quốc
14 Ống đúc đen D141x6.55x6000 TQ Trung Quốc
15 Thép Ống đúc 114x6.02x6000 SCH40 Trung Quốc
16 Thép Ống đúc 76x5.16x6000 SCH40 Trung Quốc
17 Ống đúc 21x2.77x6000 SCH40 Trung Quốc
18 Ống đúc D101.6x14x6000 TQ Trung Quốc
19 Ống đúc 219x8.18x6000 Trung Quốc
20 Ống đúc 49x3.68x6000 Trung Quốc
21 Ống đúc 34x3.38x6000 Trung Quốc
22 Ống đúc đen 114x8.56x6000 Trung Quốc
23 Ống đúc đen 49x7.14x6000 Trung Quốc
24 Ống đúc đen 60x8.56x6000 Trung Quốc
25 Ống đúc đen 90x8.0x6000 Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222