* Danh sách: Lá Kẽm ( NAmKim ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Tấm Kẽm 1.2x1000x2000 NAmKim
2 TÔN MẠ KẼM 2x1220x183000 NAmKim

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222