* Danh sách: ONGKEMNHUNGNONG ( HOA SEN ) 2 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm nhúng 34x2.3x6000 HOA SEN
2 Ống kẽm nhúng 42x2.6x6000 HOA SEN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222