* Danh sách: ONGKEMNHUNGNONG ( HOAPHAT-BD ) 3 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø34x2.1x6000 HP HOAPHAT-BD
2 Ống kẽm Ø21x2.6x6000 HOAPHAT-BD
3 Ống hàn kẽm D49x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222