* Danh sách: ONGINOX 9 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống hàn inox201 168x3x6000 VN
2 Ống đúc inox304 21x2.7x6000 Trung Quốc
3 Ống hàn inox201 D25.4x1.2x6000 VN
4 Hộp inox 30x60x1.0x6000 VN
5 Hộp inox 30x60x1.0x6000 VN
6 Hộp inox 40x80x1.0x6000 VN
7 Hộp inox 20x40x1.0x6000 VN
8 Ống inox 22x1.5x6000 VN
9 Ống inox 27x1.5x6000 VN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222