Xà gồ Z 300x62x68x20x1.5x1000

  • Quy cách: 300x62x68x20
  • Độ dày:1.5
  • Barem:5.4636
  • Trọng lượng (MET): 5,46
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222