Xà gồ Z 300x72x78x16x1.8x1000

  • Quy cách: 300x72x78x16
  • Độ dày:1.8
  • Barem:6.72588
  • Trọng lượng (MET): 6,73
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222