Xà gồ Z 300x72x78x20x1.6x1000

  • Quy cách: 300x72x78x20
  • Độ dày:1.6
  • Barem:6.07904
  • Trọng lượng (MET): 6,08
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222