Xà gồ Z 300x72x78x20x2.5x1000

  • Quy cách: 300x72x78x20
  • Độ dày:2.5
  • Barem:9.4985
  • Trọng lượng (MET): 9,50
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222